You are currently viewing Προσφορές ασφάλισης αυτοκινήτου

Προσφορές ασφάλισης αυτοκινήτου

Προσφορές ασφάλισης αυτοκινήτου – Κατανόηση πολιτικών, προϋποθέσεων και τσιτάτων

Για να έχετε την καλύτερη αξία από τις προσφορές ασφάλισης αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διάφορες ορολογίες που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Η ενδελεχής κατανόηση αυτών των συνθηκών και των συνθηματικών λέξεων θα διασφαλίσει ότι δεν θα σας πιάσουν απροσδόκητα σε περίπτωση αξίωσης. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο σκοπός της ασφάλισης αυτοκινήτου είναι να προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους κρίσεων για να διασφαλίσει ότι δεν χρειάζεται να μπαίνετε στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας για να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε ένα όχημα.

Προκειμένου αυτό το δίχτυ ασφαλείας να λειτουργεί αποτελεσματικά, είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι διάφοροι περιορισμοί, προϋποθέσεις και όροι. Αυτή η κατανόηση όχι μόνο θα σας προσφέρει ηρεμία, αλλά θα διασφαλίσει επίσης ότι θα ενημερωθείτε για τις διάφορες νομικές και πρακτικές διαδικασίες της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Όταν πρόκειται για προσφορές ασφάλισης αυτοκινήτου, οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να αισθανόμαστε λίγο συγκλονισμένοι από τους πολλούς όρους, προϋποθέσεις και τσιτάτα που εμφανίζονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας.

Λίγοι από εμάς καταλαβαίνουμε την ορολογία του ασφαλιστικού κλάδου και συχνά συμφωνούμε με όρους που δεν κατανοούμε πλήρως με την ελπίδα να αποκτήσουμε αξιόπιστη και αποτελεσματική ασφάλιση οχημάτων.

Συνέταξα μια λίστα με 9 ευρέως χρησιμοποιούμενους όρους που θα σας οπλίσουν με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσετε στη λήψη μιας σωστής απόφασης πριν τραγουδήσετε στη διακεκομμένη γραμμή.

  1. Χρονοδιάγραμμα πολιτικής ή συνοδευτικό φύλλο – Όταν πρόκειται να συνάψετε αξιόπιστη ασφάλεια αυτοκινήτου, θα σας ζητηθεί να συνάψετε σύμβαση. Αυτή η σύμβαση μπορεί να συναφθεί μέσω τηλεφώνου, διαδικτυακά ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, γραπτώς, αλλά βάσει νόμου ο ασφαλιστής σας υποχρεούται να επιβεβαιώσει τη σύναψη της σύμβασης εγγράφως εντός 30 ημερών. Αυτή η επιβεβαίωση έχει τη μορφή ενός χρονοδιαγράμματος ασφαλιστηρίων συμβολαίων (Coversheet) που συνοψίζει όλες τις συγκεκριμένες πληροφορίες του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
  2. Απαίτηση – Υποβάλλετε/αναφέρετε μια αξίωση στην ασφαλιστική σας εταιρεία όταν έχετε υποστεί απώλεια ή ζημιά σε ένα ασφαλισμένο αντικείμενο και χρειάζεστε ο ασφαλιστής σας να σας επαναφέρει στην ίδια οικονομική θέση στην οποία ήσασταν πριν από την απώλεια. Το βάσιμο της απαίτησής σας θα επικυρωθεί – και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου, η αξίωση θα γίνει αποδεκτή ή θα απορριφθεί (απορρίπτεται) από την ασφαλιστική εταιρεία.
  3. Υπέρβαση – Υπέρβαση είναι ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό που ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει σε περίπτωση διακανονισμού μιας ασφαλιστικής απαίτησης. Για παράδειγμα, εάν το πλεόνασμα στο αυτοκίνητό σας είναι 300 $ και οι ζημιές ανέρχονται σε 5000 $, η ασφαλιστική σας εταιρεία θα πληρώσει τα υπόλοιπα 4700 $ αφού πληρώσετε το επιπλέον ποσό στον επισκευαστή. Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρεώνουν υπέρβαση για να βοηθήσουν τους πελάτες να διαχειριστούν τους κινδύνους τους, μη διεκδικώντας μικρά συμβάντα – καθώς και για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες δεν υποβάλλουν δευτερεύουσες ή δόλιες απαιτήσεις. Εάν το απαιτούμενο ποσό είναι μικρότερο από το πλεόνασμα, δεν θα υπάρχει αξίωση.
  4. Κίνδυνοι – Οι κίνδυνοι αναφέρονται σε μια ποικιλία κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο αυτοκίνητό σας. Αυτές περιλαμβάνουν τυχαία και εκ προθέσεως ζημιά, κλοπή, αεροπειρατεία, απόπειρα κλοπής ή αεροπειρατεία, πυρκαγιά ή έκρηξη, σεισμό, καταιγίδα, χαλάζι, πλημμύρα ή χιόνι και ζημιές από γυαλί.
  5. Premium – Το Premium είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται προκαταβολικά σε ετήσια ή μηνιαία βάση για να διασφαλιστεί ότι το όχημά σας καλύπτεται. Το ασφάλιστρο σας θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με διάφορους παράγοντες, που αναφέρονται ως κριτήρια αναδοχής.
  6. Λιανική Αξία – Λιανική Αξία είναι η μέση τρέχουσα τιμή πώλησης (στον όροφο ενός αντιπροσώπου). Εάν επρόκειτο να ασφαλίσετε το όχημά σας για τη Λιανική Αξία του, θα ήταν ασφαλισμένο για την αξία που πλησιάζει το κόστος αντικατάστασης. Αν και είναι η πιο ακριβή επιλογή, έχει μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων αν χρειαστεί να συμβεί κάτι στο αυτοκίνητό σας. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι η Λιανική Αξία του οχήματός σας μειώνεται σε μηνιαία βάση.
  7. Αγοραία αξία – Η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος μεταξύ της λιανικής και της εμπορικής αξίας του οχήματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και πληρώνετε λιγότερα για την ασφάλισή σας, καλύπτεστε για σημαντικά χαμηλότερη αξία.
  8. Εμπορική αξία – Όταν αναζητάτε επιλογές ασφάλισης αυτοκινήτου, οι πιο ελκυστικές προσφορές είναι αυτές που φαίνονται οι φθηνότερες. Εάν επιλέξετε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας για την Εμπορική του Αξία, θα αποτιμάται στη μέση τιμή που θα σας πληρώσει ένας έμπορος αυτοκινήτων για το όχημα. Η Εμπορική Αξία είναι η χαμηλότερη τιμή.
  9. Ειδικά Συμφωνημένη Αξία – Αυτό ισχύει για μη εισηγμένα, vintage και συλλεκτικά οχήματα, τροχόσπιτα και ρυμουλκούμενα από εξουσιοδοτημένη πηγή.

Για να κατανοήσετε πλήρως τις λεπτομέρειες της προσφοράς ασφάλισης αυτοκινήτου, είναι καλύτερο να διαβάσετε την τεκμηρίωση που παρέχεται από τον ασφαλιστικό σας πάροχο και να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ορισμούς ως αναφορά. Αυτό όχι μόνο θα αποσαφηνίσει την πολυπλοκότητα της ορολογίας της ασφάλισης αυτοκινήτου, αλλά θα εξασφαλίσει επίσης ότι είστε ενημερωμένοι με αυτό για το οποίο καλύπτεστε και τις παραμέτρους του.

Leave a Reply